Tvrtka: Županijska uprava za ceste Karlovačke županije
Adresa: Belajske Poljice, Barilović, Poslovni park Karlovac 1/A, 47250 Duga Resa
OIB: 17330552245
Telefax : +385 47 645068
Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak                                 07:00h do 15:00h

Najčešća pitanja i odgovori
Objavljeno je javno nadmetanje -sanacija kolnika na LC 34001- 600m i ŽC 3184 – 1300m

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 07.06.2024. godine objavila otvoreni postupak javne nabave [...]

OPŠIRNIJE
Obavijest o privremenom zatvarnju ceste ŽC 3143 u Trgu zbog radova

Županijska uprava za ceste Karlovačke županije izvodi radove sanacije asfaltnog kolnika na ŽC 3143 od [...]

OPŠIRNIJE
Obavijest o planiranom otvaranju ceste LC 34099 u Hreljinu Ogulinskom

Zbog izvođenja radova na magistralnom vodovodu, a koji nisu u potpunosti izvedeni na dijelu zahvata [...]

OPŠIRNIJE
Objavljeno prethodno savjetovanje – sanacija LC 34001 i ŽC 3184

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH [...]

OPŠIRNIJE
Ugovoreni su radovi sanacije LC 34160 Drežnik Grad – Sadilovac i LC 34171 Lipovača – Sadilovac

Poptisani su ugovori sa izvođačem radova  Mežnar, građevisnke usluge za sanaciju lokalne ceste LC 34160 [...]

OPŠIRNIJE
Potpisan je ugovor sa izvođačem radova za sanaciju ŽC 3269 II. dionica Nova Kršlja- Kordunski Ljeskovac

Županijska uprava za ceste Karlovačke županije provela je postupak javne nabave  za sanaciju županijske ceste [...]

OPŠIRNIJE
Potpisan je ugovor sa izvođačem radova za sanaciju ŽC 3269 I. dinica Rakovica – Nova Kršlja

Nakon provedenog postupka javne nabave i odabira najpovoljnijeg izvođača radova te proteka zakonskog roka mirovanja, [...]

OPŠIRNIJE
Obavijest o radovima u ulici Žegar 1u Ogulinu

Županijska uprava za ceste Karlovačke županije izvodi radove sanacije asfaltnog kolnika na ŽC 3175 Bosiljevo [...]

OPŠIRNIJE
Sve vijesti