Postavljanje zaštitnih odbojnih ograda na županijskim i lokalnim cestama

Županijska uprava za ceste je tijekom mjeseca kolovoza izvršila radove
postavljanje zaštitnih odbojnih ograda na sljedećim županijskim i lokalnim
cestama:

1. ŽC 3097 D228-Krmačina-Vivodina-Dvorište Vivodinsko-gr. Zg.Županije
2. ŽC 3143 Ozalj(Ž3297)-Zorkovac na Kupi-Gornje Pokupje(D228)
3. LC 34011 Ž3097 Obrež-Gorniki-Lović Prekriški-Ž3097
4. LC 34029 Donji Oštri Vrh-Ozalj(D228)
5. LC 34005 Jurovo D6

Odbojne ograde postavljene su u ukupnoj dužini 948 m, ukupne vrijednosti
radova 188.415,00 kuna sa PDV-om.

Skip to content