Obavijest poslovnim partnerima

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi  objavljen je u Narodnim novinama broj 94/2018 te je stupio na snagu.

Račune prema Županijskoj upravi za ceste potrebno je slati prema centralnoj točki za zaprimanje e-računa u javnoj nabavi, nikako na mail. Ukoliko za razmjenu elektroničkih računa koristite nekog informacijskog posrednika, račune možete slati preko njih ukoliko je taj informacijski posrednik povezan na centralnu točku sustava “e-Račun za državu”. Drugi način slanja računa prema nama je kroz web portal kojem mogu pristupiti svi koji posjeduju certifikat na kripto uređaju (Fina USB, e-osobna iskaznica i sl.). Adresa tog web portala je: https://webapp.fina.hr/e-racunB2G/registracija

Više informacija o e-računu možete pronaći na http://biltenjavnenabave.hr/system/files/img/23_eRacun_Mjuricic_20112018.pdf

Skip to content