Postavljena je nova ograda i sanirana je bankina na mostiću preko rijeke Kupčine

Na županijskoj cesti ŽC-3150-001 (Draganić (D1) – Lazina) postavljena je nova ograda i sanirana je bankina na mostiću preko rijeke Kupčine. Vrijednost izvršenih radova iznosi 64.766,25 kn.

Skip to content