Završeni su radovi na sanaciji i bojanju ograda mostova Maljevac, Zimić, Muljava, Tomašnica

U ožujku su izvedeni radovi na demontaži postojeće ograde i postavljanju nove čelične ograde te sanaciji betonskih pasica na mostu na ŽC 3225 Muljava i mostu ŽC 3271 Maljevac. Na mostu Zimić na LC 34094 postavljena je čelična ograda te sanirana postojeća betonska pasica.

Na mostu Tomašnica na ŽC 3145 očišćena je drvena građa te nanesena lazura u dva sloja, prvi sloj sa fungicidnim sredstvom i drugi sloj lazure sa lakom ( 50% sufinancirano iz proračuna Grada Karlovca).

Ukupna vrijednost izvedenih radova na mostovima je 308.864,95 kn.

Skip to content