Apel vozačima da prije uključivanja na asfaltirane cestovne površine osiguraju čišćenje svojih vozila

Apeliramo na vozače koji sudjeluju u prometu gospodarskim, poljoprivrednim i drugim vozilima, da prije uključivanja na asfaltirane cestovne površine osiguraju čišćenje svojih vozila. Posebno apeliramo na organizatore izvlačenja drvne mase i vozače koji prevoze drvnu masu da vode brigu o uklanjanu svih onečišćenja koja uzrokuju samima izvlačenjem drvne mase, a koja bi mogla dovesti do zatrpavanja odvodnih kanala uz ceste i onečišćenja same ceste.

Problem nastaje kada padne kiša uslijed čega dolazi do miješanja zemlje s kišom te se stvara blato, kolnik je tada vrlo sklizak i postaje opasan za sve sudionike u prometu. Svim sudionicima u prometu savjetujemo da pripaze ako uoče mjesto gdje takvo vozilo izlazi na cestu, jer je kolnik tada vrlo sklizak te da o uočenim većim onečišćenjima obavijeste nadležnu policijsku postaju.

Podsjećamo da su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u čl. 35. i  čl. 45. propisane novčane kazne ako vozač koji se vozilom sa zemljane ceste, gradilišta, šumskih puteva i sličnih površina uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom ne ukloni blato s kotača i ne ukloni  predmete i tvari koje s njegova vozila padnu na cestu i cestovno zemljište.  Za prekršaj prema čl 35.Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000 kuna, a ukoliko se radi o pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku određena je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna. Za učinjen prekršaj prema čl. 45 Zakona o sigurnosti prometa na cestama ukoliko vozač ne ukloni blato s kotača, predviđena je novčana kazna u iznosu od 1.000 kuna.

Skip to content