Nakon dojave građana o onečišćenju kolnika, ŽUC reagirao

Prema učestalim dojavama građana o onečišćenju kolniku na dijelu županijske ceste ŽC 34145 Svinica- Gejkovac i županijske ceste ŽC 3266 Bogovolja- Kruškovača, ŽUC je odmah reagirao te izdao nalog o uklanjanju blata i uređenju oštećenih bankina. Onečišćenje kolnika je nastalo uslijed izvlačenja i prijevoza drvne mase te je organizator navedenih radova, a nakon zaprimljenog naloga ŽUC-a u kratkom roku uklonio sva onečišćenja i sanirao uništene bankine uz cestu.

Ovim putem još jednom apeliramo na organizatore izvlačenja drvne mase i vozače koji prevoze drvnu masu da vode brigu o uklanjanu svih onečišćenja koja uzrokuju samima izvlačenjem drvne mase, koja bi mogla dovesti do zatrpavanja odvodnih kanala uz ceste i onečišćenja same ceste, a koja također utječu i na sigurnost svih sudionika u prometu.

Skip to content