Završeni su radovi na LC 34067 Gršćaki-Mrežničko Dvorište (D 23)

Završeni su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika na LC 34067 u Gršćakima u dužini od 450 m. Radovi su obuhvaćali popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta, strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankine, uklanjanje veće količine nestabilnog materijala s pokosa i popravak oštećene bankine. Vrijednost izvedenih radova iznosi 233.360,00 kn.

 

 

 

Skip to content