Kontinuiran rad na terenu

Kontinuiranim obilaskom terena naši djelatnici prikupljaju informacije koje su ključne za bolje oblikovanje zahtjeva svih dionika i prilagodbu naših planova. Održavaju se brojni radni sastanci sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave, Hrvatskim cestama, Hrvatskim vodama, komunalnim poduzećima i dr., a sve u cilju jačanja međusobne suradnje i ostvarivanja zajedničkih interesa.

 

Skip to content