Potpisan sporazum sa Hrvatskim cestama d.o.o. o sufinanciranju radova rekonstrukcije križanja DC 23 i ŽC 3256 u mjestu Kamenica Skradnička u Općini Tounj

Županijska uprava za ceste i Hrvatske ceste d.o.o.  potpisali su sporazum o sufinanciranju radova rekonstrukcije križanja državne ceste DC 23 i županijske ceste ŽC 3256. Radi se o križanju „Kukača“ koje predstavlja sigurnosni problem za sve sudionike u prometu jer nije omogućeno sigurno skretanje autobusa i kamiona sa državne na županijsku cestu iz smjera kretanja od Josipdola prema Karlovcu. Na križanju navedenih javnih cesta vozila su primorana raditi širi luk pri čemu prelaze na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera. Spomenutim radovima riješit će se dugogodišnji sigurnosni problem žitelja lokalne jedinice i svih sudionika u prometu.

Skip to content