Radovi u tijeku na županijskim i lokalnim cestama

Sukladno planu i financijskim mogućnostima te u dogovoru sa lokalnim jedinicama ravnomjerno izvodimo radove na županijskim i lokalnim cestama Karlovačke županije. Nastavljamo dalje s planiranim investicijama, trenutno su u tijeku radovi rekonstrukcije dijela ŽC 3296 Ozalj- Boševci na području Grada Ozlja, sanacija i asfaltiranje makadamskog kolnika na ŽC 3303 dionica Videkić Selo na području Grada Slunja. U drugoj polovici rujna ove godine planiran je početak radova na rekonstrukciji križanja DC 23 i ŽC 3256 u Kamenici Skradničkoj “Kukača“ na području Općine Tounj.

Skip to content