Na ŽC 3219 u Kučinić Selu u planu je sanacija kolnika

Nakon završetka radova na izgradnji autobusnog stajališta čiji nositelj radova je lokalna jedinica, Županijska uprava za ceste planira izvođenje radova sanacije kolnika na tom dijelu. Ugradnjom novog asfalta poboljšat će se vozno dinamičke karakteristike ceste i povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

Skip to content