Završeni su radovi na ŽC 3175 Vukova Gorica – Bosiljevo

Završeni su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika na dionici ŽC 3175 Vukova Gorica- Bosiljevo. Izvedenim radovima poboljšale su se vozno dinamičke karakteristike ceste, a radovi su obuhvatili sanaciju ispuha, “mreže” i ulegnuća u segmentima ukupne dužine oko 1160m na navedenoj dionici.

Skip to content