Održan je kolegij županice u Lasinji

Županijska cesta ŽC 3152  kroz Desno Sredičko jedna je od nedavnih investicija na području općine Lasinja, Županijska uprava za ceste osigurala je 130 tisuća eura za sanaciju kolnika sa sustavom cestovne odvodnje u dužini od 900m.  Županica je nakon kolegija u Lasinji obišla ovu cestu koju redovito koristi tisuću i 300 stanovnika Lasinje, jer ih ona povezuje i sa Sisačko moslavačkom županijom i s gradom Zagrebom. U planu Županijske uprave za ceste u narednom periodu je sanacija asfaltnog kolnika na županijskoj cesti ŽC 3153 od rotora u Lasinji do Prkosa Lasinjskog, a u izradi je i projektna dokumentacija sanacije mosta na ŽC 3152 most Kremešnica.

Skip to content