Održan je radni sastanak sa načelnikom Općine Plaški

U prostorijama Županijske uprave za ceste održan je radni sastanak sa načelnikom Općine Plaški gospodinom Perom Damjanovićem, sastanak je predvodio ravnatelj Uprave gospodin Darko Bebić . Tema su bile aktivnosti koje se provode na području Općine Plaški, a koje su u nadležnosti ŽUC-a te budući projekti u toj Općini. Redovnom komunikacijom sa JLS pokušavamo što prije i kvalitetnije otkloniti eventualne probleme te pratiti Općine i Gradove u realizaciji njihovih projekata u dijelovima koji se vežu na ceste kojima upravljamo. Važno je pravovremeno ih uvrstiti u naš plan i osigurati potrebna financijska sredstva kako bi određeni kapitalni projekt pojedinih Općina i Gradova mogli biti u cijelosti realizirani.

 

Skip to content