Započeli su radovi na sanaciji klizišta na LC 34120 u Veljunu i ŽC 3258 U Žalčevoj Kosi

Započeli su radovi na sanaciji klizišta na LC 34120 u Veljunu, područje Grada Slunja, radove izvodi tvrtka Niskogradnja d.o.o. iz Karlovca, a obuhvaćaju sljedeće: zemljane radove, izvedbu drenažno potporne konstrukcije izvedbu sustava odvodnje i obnovu kolničke konstrukcije.

U tijeku su također i radovi na sanaciji klizišta na području Općine Cetingrad na ŽC 3258 u Žalčevoj Kosi, izvođač radova su Ceste Karlovac d.d. Zahvat se nalazi na padini ispod prometnice i sastoji se od sanacije postojećeg klizišta. Radovi obuhvaćaju iskop stepenica na padini i izvedbu potpornog zida od gabiona. Osim osnovne sanacije klizišta obuhvaćena je i sanacija kolnika i odvodnja, izvedba zaštite od odrona stijenske mase u široj zoni, zaštita pokosa od erozije i čišćenje padine od pojedinih stabala koje dodatno destabilizira padinu.

       

Planirani završetak naprijed navedenih radova je 30.lipnja 2023.godine, a radovi su financiranu  iz Fonda solidarnosti EU.

Skip to content