Održavanje gradilišta na ŽC 3185 i ŽC 3184 u zimskim uvjetima

Na ŽC 3185 i ŽC 3184 u naselju Belajske Poljice izveden je habajući sloj asfalta te je za održavanje prometnica SK1, SK2, SK3, SK4 (skica u prilogu) u zimskim uvjetima (čišćenje snijega sa prometnica) odgovoran izvođač radova tvrtka Georad d.o.o. sve dok ne sanira nepravilnosti na dijelovima trase i ne izvede habajući sloj asfalta kada će održavanje na tim prometnicama preuzeti redovna zimska služba tvrtka Ceste Karlovac d.d.

Skip to content