Objavljeno je javno nadmetanje – Izvanredno održavanje 3 županijske cete

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 28.02.2024. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Izvanredno održavanje 3 županijske cete u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Rok za dostavu ponuda je 20.03.2024. godine do 10:00h. Svu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

 

Skip to content