Objavljeno je javno nadmetanje – ŽC 3269 Granični Prijelaz Kordunski Ljeskovac – I. dionica Rakovica (D1) – Nov Kršlja 9050m, sanacija kolnika

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 08.03.2024. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – ŽC 3269 Granični Prijelaz Kordunski Ljeskovac – I. dionica Rakovica (D1) – Nov Kršlja 9050m, sanacija kolnikau Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Rok za dostavu ponuda je 29.03.2024. godine do 10:00h. Svu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

 

Skip to content