Obavijest o 3 ( tri) prethodna savjetovanja – Sanacija kolnika na LC 34160 Sadilovac, ŽC 3269 II. dionica Nova Kršlja i NC Migrantski kamp

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom.

Objavljenim informacijama i dokumentima prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznica:

Prethodno savjetovanje 4-24- MV LC 34160 Sadilovac

Prethodno savjetovanje 3-24-MV ŽC 3296

Prethodno savjetovanje 9-24-MV – NC Migrantski kamp

 

Putem istih poveznica omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodna savjetovanja, pristup odgovorima naručitelja i ažuriranoj dokumentaciji kao i Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Gospodarski subjekti koji se putem EOJN zainteresiraju za prethodna savjetovanje biti će putem sandučića obaviješteni o novim objavama vezanim za ovo savjetovanje.

Detaljne upute vezane za slanje primjedbi i prijedloga unutar prethodnog savjetovanja dostupne su na stranicama EOJN RH Upute

Prethodno savjetovanje traje: do 20.03.2024. godine

Skip to content