Objavljeno je javno nadmetanje -sanacija kolnika na LC 34001- 600m i ŽC 3184 – 1300m

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 07.06.2024. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Sanacija kolnika na 1 lokalnoj i 1 županijskoj cesti ( LC 34001- 600m i ŽC 3184 – 1300m) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Rok za dostavu ponuda je 02.07.2024. godine do 10:00 h. Svu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

 

Skip to content