Objavljeno je javno nadmetanje -LC 34152 Podmelnice (L34151)-Slunj(D1) – sanacija asfaltnog kolnika, 1937m

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 27.06.2024. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – LC 34152 Podmelnice (L34151)-Slunj(D1) – sanacija asfaltnog kolnika, 1937m u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Rok za dostavu ponuda je 18.07.2024. godine do 10:00 h. Svu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

 

Skip to content