Objavljeno je javno nadmetanje -LC 34152 Podmelnice (L34151)-Slunj(D1) – sanacija asfaltnog kolnika, 1937m

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 27.06.2024. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – LC 34152 Podmelnice (L34151)-Slunj(D1) – sanacija asfaltnog kolnika, 1937m u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Rok za dostavu ponuda je 18.07.2024. godine do 10:00 h. Svu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.  

Završeni su radovi na županijskoj cesti ŽC 3143 u Ozlju

Završeni su radovi sanacije asfaltnog kolnika na županijskoj cesti ŽC 3143 Ozalj – Zorkovac na Kupi – G. Pokupje, dionica Ozalj – Trg u dužini od 1500 m. Radovi su obuhvatili izradu propusta, iskop jarka za odvodnju oborinskih i površinskih voda, izradu izravnavajuće – habajućeg sloja kolničke konstrukcije i uređenje cestovnih bankina. Radovi su trajali […]

Objavljeno je prethodno savjetovanje – LC 34152 Podmelnice (L34151)-Slunj(D1) – sanacija asfaltnog kolnika, 1937m

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom. Objavljenim informacijama i dokumentima ovog prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznice: Prethodno savjetovanje Putem iste poveznice omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodno savjetovanje, pristup odgovorima naručitelja […]

Postavljene su uzdignute plohe i prometna signalizacija na ŽC 3180 i ŽC 3182

S ciljem povećanja sigurnosnog učinka u prometu u blizini odgojno obrazovnih ustanova i igrališta te sigurnom odlasku i dolasku u iste,  na županijskoj cesti ŽC 3180 u Frankopanskoj ulici u Duga Resi i na županijskoj cesti ŽC 3182 u naselju Belavići kod Područne škole Belavići postavili smo opremu za smirivanje prometa na lokacijama koje je […]

Završeni su radovi na ŽC 3175 – dionica Popovo Selo

Završeni su radovi sanacije asfaltnog kolnika na ŽC 3175 Bosiljevo (D 204) – Ogulin (D 42), dionica Popovo Selo u dužini od 800 m. Radovi su obuhvatili izradu izravnavajuće-habajućeg sloja kolničke konstrukcije i uređenje cestovnih bankina. Izvedenim radovima poboljšale su se vozno dinamičke karakteristike ceste. Radove je izvodila tvrtka MEŽNAR građevinske usluge tijekom mjeseca svibnja […]

Objavljeno je javno nadmetanje -sanacija kolnika na LC 34001- 600m i ŽC 3184 – 1300m

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 07.06.2024. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Sanacija kolnika na 1 lokalnoj i 1 županijskoj cesti ( LC 34001- 600m i ŽC 3184 – 1300m) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Rok za dostavu ponuda je 02.07.2024. godine do 10:00 h. Svu dokumentaciju […]

Obavijest o privremenom zatvarnju ceste ŽC 3143 u Trgu zbog radova

Županijska uprava za ceste Karlovačke županije izvodi radove sanacije asfaltnog kolnika na ŽC 3143 od mjesta Trg do Ozlja zbog čega će navedena dionica biti zatvorena za promet od 04.06. do 06.06. (ovisno o vremenskim uvjetima razdoblje se može promijeniti). Za vrijeme trajanja radova na predmetnoj cesti vozilima će biti omogućeno dvosmjerno prometovanje alternativnim pravcem […]

Obavijest o planiranom otvaranju ceste LC 34099 u Hreljinu Ogulinskom

Zbog izvođenja radova na magistralnom vodovodu, a koji nisu u potpunosti izvedeni na dijelu zahvata zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uvjeta, otvaranje dijela lokalne ceste LC 34099 Vitnunj (L 34098)- Hreljin Ogulinski ( D42) u Hreljinu Ogulinskom planira se za 20. srpanja 2024. godine. Prometovanje će biti omogućeno makadamom, a asfaltiranje navedene dionice predviđeno je nakon […]

Završeni su radovi na sanaciji ŽC 3182 u Belavićima

Završeni su radovi sanacije asfaltnog kolnika na županijskoj cesti ŽC 3182 u naselju Belavići kod Područne škole Belavić u dužini od 800 m. Izvedenim radovima poboljšale su se vozno dinamičke karakteristike ceste. Radove je izvodila tvrtka Mežnar građevinske usluge iz Duga Rese tijekom mjeseca travnja i svibnja 2024. godine.

Objavljeno prethodno savjetovanje – sanacija LC 34001 i ŽC 3184

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom. Objavljenim informacijama i dokumentima ovog prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznice: Prethodno savjetovanje Putem iste poveznice omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodno savjetovanje, pristup odgovorima […]

Skip to content