Sanirana je oštećena zaštitna odbojna ograda u Belavićima

Uslijed prometne nezgode na ŽC 3183 u Belavićima oštećena je zaštitna odbojna ograda u dužini od 60m. Tijekom pregleda predmetne dionice uočeno je oštećenje odbojne ograde,  radovi na sanaciji oštećenih dijelova izvedeni su odmah po spoznaji. Molimo sve sudionike u prometu da poštujući prometne propise vode brigu o svojoj i sigurnosti drugih sudionika u prometu, […]

Nakon dojave građana o onečišćenju kolnika, ŽUC reagirao

Prema učestalim dojavama građana o onečišćenju kolniku na dijelu županijske ceste ŽC 34145 Svinica- Gejkovac i županijske ceste ŽC 3266 Bogovolja- Kruškovača, ŽUC je odmah reagirao te izdao nalog o uklanjanju blata i uređenju oštećenih bankina. Onečišćenje kolnika je nastalo uslijed izvlačenja i prijevoza drvne mase te je organizator navedenih radova, a nakon zaprimljenog naloga […]

Započeli su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika na LC 34064 u Dvorjancima u Općini Netretić

U tijeku su radovi sanacije oštećenog kolnika na LC 34064 Dubravci (D 3)-Venac Mrežnički (D 23) u općini Netretić u mjestu Dvorjanci u dužini od 1000m. Radovi na sanaciji izvodit će se strojnom ugradnjom asfalta AC 16 base 50/70 kao izravnavajućeg sloja i AC 11 surf 50/70 AG4M3 kao završnog sloja debljine 4 cm. Uz […]

Završeni su radovi na popravku oštećenih bankina na LC 34077 Belajske Poljice – Ladvenjak i ŽC 3183 Donje Bukovlje- Zvečaj

Na lokalnoj cesti LC 34077 na dionici Belajske Poljice- Ladvenjak i županijskoj cesti ŽC 3183-na dionici Donje Bukovlje – Zvečaj sanirani su oštećeni dijelovi bankina. Popravak oštećenih bankina obuhvaćao  je nabavu i dovoz miješanog kamenog materijala, te razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Radovi su izvedeni u sklopu radova redovnog održavanja u tjednu od 01. do […]

Završeni su radovi sanacije kolnika na LC 34001 u Brezovici Žumberačkoj i Radatovićima

Završeni su radovi sanacije ispuha i asfaltnog kolnika dužine 600 m u Brezovici Žumberačkoj i Radatovićima na LC 34001 Brezovica Žumberačka (GP Brezovica (granica RH/SLO)) – Radatovići – Visoće (L 34170). Na dijelu ceste koja je imala dotrajali asfaltni kolnik napravljena je ugradnja novog asfalta kako bi se poboljšale vozno – dinamičke karakteristike ceste. Vrijednost […]

Skip to content