Javni poziv

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE Poslovni park Karlovac 1A, Belajske Poljice, 47250 Duga Resa OIB: 17330552245   Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14  i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV               Ovim pozivom […]

Skip to content