Završeni su radovi na rekonstrukciji križanja državne ceste DC 23 i županijske ceste ŽC 3256 u Kamenici Skradničkoj – Kukača. Radovi su obuhvatili izgradnju potpornog zida dužine 25 m zbog podizanja nivelete županijske ceste u razinu državne ceste u zoni križanja, kompletnu obnovu kolnika, postavljanje ulične rasvjete, prometnu opremu, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju. Rekonstrukcijom križanja […]

Tekst i slika preuzeti su sa KAPORTALA: Na dijelu ove dionice županijske ceste u prošloj godini izvedeni su radovi na rekonstrukciji, a iste su financirale Hrvatske ceste i ŽUC s iznosom 267.546,21 eura S obzirom na vremenske prilike, kao što su poplave i potres koji su zahvatili i područje Karlovačke županije, iz ŽUC na upit […]

Na ŽC 3296 u mjestu Boševci započinju radovi hitne sanacije klizišta. Radovi će se izvoditi na dijelu između kućnog broja Boševci 6a i Boševci 16a te će cesta biti zatvorena za sav promet osim vozila stanara i žurnih službi  u periodu od 09.01.2023. do 21.01.2023. godine. Obilazni pravac bit će lokalnom cestom LC 34029 Ozalj- […]

U tijeku su radovi na asfaltiranju križanja DC 23 i ŽC 3256 u Kamenici Skradničkoj, radove izvodi tvrtka Rudar d.o.o. Na dijelu prometnice izgrađen je potporni zid dužine cca 25 m zbog podizanja nivelete županijske ceste u razinu državne ceste u zoni križanja. Predviđen kompletni završetak radova uz postavu prometne opreme je do kraja idućeg […]

Ovaj tjedan započeli su radovi izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 3219 u Kučinić Selu. Radovi osim asfaltiranja, obuhvaćaju i radove uklanjanja postojećih i postavljanja novih rubnjaka, površinsku odvodnju i kanalizaciju te postavljanje prometne opreme. Izvođač radova su Ceste Karlovac d.d. Podsjetimo da su radovi na predmetnoj dionici započeli tek kada je Grad Ogulin završio radove […]

Nakon provedenog postupka javne nabave i odabira najpovoljnijeg izvođača radova te proteka zakonskog roka mirovanja, sklopili smo 13. prosinca 2022. godine ugovor sa tvrtkom Ceste Karlovac d.d. o izvođenju radova sanacije kolnika na ŽC 3219 u Kučinić Selu.  Radovi će, osim asfaltiranja, obuhvatiti i radove uklanjanja postojećih i postavljanja novih rubnjaka, površinsku odvodnju i kanalizaciju […]

Završeni su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika na ŽC 3152 u Lasinji u dužini od 900m. Radovi su osim asfaltiranja obuhvatili i sječu grmlja i šiblja, ručno čišćenje cestovnog jarka, izradu tri propusta od dvoslojnih PEHD kanalizacijskih cijevi, izradu slivnika sa taložnicom i slivničkom rešetkom, izradu asfaltne kanalice, tzv. mulde u dužini od 200m, postavljanje […]

Skip to content