Zakon o ustanovama ( NN 76/93 29/97, 47/99)

Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama (NN 112/1997)

Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Odluka o razvstavanju cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN 44/12)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07)

Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)