javna nabava

Sukob interesa

e- računi

II Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pročišćeni tekst Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 2019

Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2019.godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2019.g

I. izmjene i dopune plana nabave za 2019.g.

Plan nabave za 2019. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu VI. izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2018. godinu V. izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2018. godinu IV. izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2018. godinu III. izmjena i dopuna

Plan javne nabave za 2018. godinu II. izmjena i dopuna

Plan javne nabave za 2018. godinu I. izmjena i dopuna

Plana javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu VII. Izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2017. godinu Vl. Izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2017. godinu V. Izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2017. godinu IV. Izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2017. godinu III. Izmjene i dopune

 Plan javne nabave za 2017. godinu II. Izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2017. godinu I. Izmjene i dopune

Plan nabave za 2017.godinu.

Plan javne nabave za 2016. godinu IV. Izmjene i dopune

Plan javne nabave za 2016. godinu – III. izmjene i dopune plana nabave

Plan javne nabave za 2016. godinu – II. izmjene i dopune plana nabave.

Plan javne nabave za 2016. godinu – I. izmjene i dopune.

Plan javne nabave za 2016. godinu.

Arhiva javne nabave