Ustroj

U Županijskoj upravi za ceste ustrojene su organizacijske jedinice :

1. Ured ravnatelja

2. Odjel za održavanje i zaštitu cesta

3. Odjel za građenje županijskih i lokalnih cesta

4. Odjel pratećih poslova