Završeni su radovi na popravku oštećenih bankina na LC 34077 Belajske Poljice – Ladvenjak i ŽC 3183 Donje Bukovlje- Zvečaj

Na lokalnoj cesti LC 34077 na dionici Belajske Poljice- Ladvenjak i županijskoj cesti ŽC 3183-na dionici Donje Bukovlje – Zvečaj sanirani su oštećeni dijelovi bankina. Popravak oštećenih bankina obuhvaćao 

je nabavu i dovoz miješanog kamenog materijala, te razastiranje, profiliranje i zbijanje materijala. Radovi su izvedeni u sklopu radova redovnog održavanja u tjednu od 01. do 4. veljače 2022.godine.

Skip to content