Sastanak sa načelnikom Općine Tounj

U prostorijama Županijske uprave za ceste početkom tjedna održan je sastanak sa načelnikom Općine Tounj na temu izgradnje rotora u navedenoj lokalnoj jedinici. Radovi bi obuhvaćali rekonstrukciju dijela županijske ceste ŽC 3220 i nerazvrstane cesta Mostac u kružno raskrižje, a kojima bi se poboljšali tlocrtni elementi ceste i raskrižja te adekvatnije riješila oborinska odvodnja. Inicijativu izgradnje rotora pokrenula je Općina Tounj koja je financirala projektnu dokumentaciju te će biti i nositelj radova, a Županijska uprava za ceste sudjelovat će u financiranju radova u iznosu od 500.000,00 kuna.

Skip to content