OBAVIJEST – OGULIN- ŽC 3219 Sabljak selo i Salopek selo

Županijska uprava za ceste zaprimila je Rješenje Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Službe za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije KLASA: UP/I-325-01/22-01/32, URBROJ: 443-02-05-13-22-2 od dana 21. travnja 2022. kojim rješenjem je naređeno:

  • da na lokaciji u Ogulinu sanira oborinsku odvodnju na način da zatvori ilegalne ispuste sanitarne kanalizacije u sustav oborinske odvodnje.

Rješenje se temelji na inspekcijskom nadzoru kojim je utvrđeno da u oborinsku odvodnju pojedina domaćinstva ispuštaju sanitarne otpadne vode i otpadne vode od kiseljenja zelja u sustav oborinske odvodnje.

Dio odvodnog sustava na koji se odnosi rješenje, naprijed navedeno, snimljen je daljinski upravljanom robotskom kamerom po zahtjevu Grada Ogulina, te je temeljem tog snimanja utvrđeno da se u tom dijelu nalaze ilegalni priključci na oborinsku odvodnju preko kojih se ispušta sanitarna i otpadna voda u sustav oborinske odvodnje Županijskih cesta.

Sukladno izreci rješenja, Županijska uprava za ceste  do 02. lipnja 2022.  mora  zatvoriti ilegalne ispuste sanitarne kanalizacije u sustav oborinske odvodnje.

Ovim putem pozivamo sva domaćinstva,  građane i pravne osobe koje imaju ilegalne priključke na oborinsku odvodnju preko kojih se ispušta sanitarna i otpadna voda u sustav oborinske odvodnje Županijskih cesta, da u roku 30 dana od dana objave ove obavijesti na Internet stranici Županijske uprave za ceste, zatvore ilegalne priključke i propisano saniraju.

Isto tako pozivaju se domaćinstva,  građani i pravne osobe da o početku izvođenja radova na zatvaranju ilegalnih priključaka obavijeste Županijsku upravu za ceste na broj telefona 047/645-159, radi zajedničke koordinacije u provedbi radova.

Ukoliko nakon ostavljenog roka Županijska uprava za ceste utvrdi da na predmetnom području postoje ilegalni priključci, iste će zatvoriti i propisano sanirati, a protiv prekršitelja će se pokrenuti zakonom propisani postupci.

Ova obavijest odnosi se na žitelje ulice  Salopek selo i Sabljak selo, ŽC 3219, prikazano na snimci koja se nalazi u prilogu ove obavijesti i čini njen sastavni dio.

 

Salopek Selo - oborinska kanalizacija

 

Skip to content