Na području Slunja izvode se popravci asfaltnog kolnika

Na području Grada Slunja u tijeku su popravci asfaltnog kolnika na ŽC 3266 Slunj- Furjan i LC 34153 u sklopu radova redovnog održavanja kako bi se poboljšale vozno dinamičke karakteristike cesta. Radovi se odvijaju u skladu sa zadanim planom.

 

 

Skip to content