Održana je redovna sjednica Upravnog vijeća

Na sjednici Upravnog vijeća koja je održana u ponedjeljak 12.09.2022. godine jedna od točaka dnevnog reda bila je II. izmjene i dopune financijskog plana koje sadrže korekcije sukladno očekivanim prihodima i primicima, kao i povećanje rashoda po prioritetima. Između ostalog prezentirane su aktivnosti ŽUC-a po sektorima. Predstavnici ŽUC-a, zaduženi za pojedine sektore, izvijestili su Upravno vijeće o tijeku radova redovnog  i izvanrednog održavanja, istaknuli su značajnije radove koji su u tijeku kao i radove u fazi završetka, neki od spomenutih radova su sljedeći radovi :

  • u fazi završetka su radovi na području Grada Slunja na  ŽC 3303 Videkić Selo – asfaltiranje makadama, 1400m;
  • u fazi završetka su radovi na području Grada Ozlja na rekonstrukciji ŽC 3296 Boševci -Ozalj;
  • u tijeku su javna nadmetanja za sanaciju mosta Ozalj na ŽC 3297, sanaciju asfaltnog kolnika na ŽC 3258 Ladihovićeva ulica na području Grada Slunja, 900m, sanaciju asfaltnog kolnika na ŽC 5094 Stalak-Jasenak na području Grada Ogulina, 1000m;
  • potpisan je ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije križanja DC 23 i ŽC 3256 “Kukača”.

Prezentirani su i drugi projekti koji su u fazi ishođenja suglasnosti, dozvola i sl. kod nadležnih javno pravnih tijela.

Skip to content