Ulaganja ŽUC-a na području Grada Ozlja

Tekst preuzet sa službene stranice Grada Ozlja

Kroz 2022. godinu ulagalo se u slijedeće ceste na području Grada Ozlja:

  • ŽC 3297 PODBREŽJE, 1150M (sanacija asfaltnog kolnika) – investicija u vrijednosti 1.006.240,35 kn
  • ŽC 3143 TRG, 300M (sanacija asfaltnog kolnika) – vrijednost 530.425,99 kn
  • ŽC 3144 TOMAŠNICA – GRDUN, 600M (sanacija asfaltnog kolnika) – vrijednost 476.267,30 kn
  • LC 34028 SV. HRAŠĆE, 1000M (sanacija asfaltnog kolnika) – 449.698,19 kn
Skip to content