U Općini Bosiljevo i Generalski Stol izvode se radovi na košnji uz prometnice

Izvode se radovi redovnog održavanja sječa granja, šiblja i stabla uz bankine županijskih cesta ŽC 3176 Orišje (Ž 3175) – Skukani – Generalski Stol (D 23)  i ŽC 3175 Grabrk – Bosiljevo – Dugače – Vukova Gorica (D3)  u  Općinama Generalski Stol i Bosiljevo. Radovi se izvodi na način kako bi se omogućio pregled i dostup do cestovnih objekata, osigurala  vidljivosti i dostupnost prometnoj signalizaciji i opremi, te cestovnim napravama i uređajima, te da se drveće uz cestu održava  da isto ne ugrozi cestu i promet na istoj.

Skip to content