Održan je sastanak sa načelnikom Općine Rakovica- dobra suradnja se nastavlja

U prostorijama Županijske uprave za ceste održan je sastanak sa načelnikom Općine Rakovica Mihovilom Bićanićem, sastanak je predvodio ravnatelj ŽUC-a Darko Bebić. Tema sastanka su bile buduće aktivnosti  koje će se provoditi u 2023.godini na području Općine Rakovica sa osvrtom na do sada odrađene radove iz nadležnosti ŽUC-a.

Podsjetimo se, prošle godine izvedeni su radovi na županijskoj cesti ŽC 3269 Nova Kršlja – Tržačka Raštela, radilo se o sanaciji 600m kolnika. Radovi su obuhvatili između ostalog ručnu i strojnu sječu stabala, šiblja i granja , izradu propusta, iskop cestovnog jarka, iskop zemljanog i kamenog materijala, nasipavanje kofera kamenim materijalom, asfaltiranje i dr., vrijednost izvedenih radova iznosila je 65 tisuća eura.

 

Postavljene su uzdignute plohe ispred osnovne škole Eugen Kvaternik na lokalnoj cesti LC 34156 Jelov Klanac-Rakovica, vrijednost izvedenih radova je 6,6 tisuća eura.

Županijska uprava za ceste na području Općine Rakovica održava 38,4 km javnih cesta, 15,7 km županijskih i 22,7 km lokalnih cesta. U sklopu radova redovnog održavanja krajem prošle i početkom ove godine odrađena je pojačana zimska sječa grana i šiblja na značajnijim cestovnim pravcima kako bi kasnije održavanje, tijekom bujanja vegetacije bilo manje zahtjevno, a cesta preglednija.

U planu za 2023.godinu je sanacija lokalne ceste LC 34157 Rakovica -Lipovac u dužini od 1300m, procijenjene vrijednosti radova 140 tisuća eura.

Važno je istaknuti da je na sastanku  potvrđena dobra suradnja između Općine Rakovica i Županijske uprave za ceste te će obje strane težiti da se kao takva nastavi u budućnosti uz naglasak na nužnost učestale komunikacije.

Skip to content