U tijeku je košnja trave na županijskim i lokalnim cestama na području Karlovačke županije

U tijeku su radovi redovnog održavanja košnje na  županijskim i lokalnim cestama na području Karlovačke županije na ukupno 855,14 km.  Radovi košnje se odvijaju u skladu s planom i vremenskim prilikama na svim sektorima.

Sektor 1 obuhvaća  377,0 km županijskih i lokalnih cesta na području Grada Ogulina, Grada Duga Rese te na području Općina: Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj,

Sektor 2 obuhvaća  335,3 km županijskih i lokalnih cesta na području Grada Slunja i Općina: Cetingrad, Krnjak, Lasinja, Rakovica i Vojnić.

Sektor 3 obuhvaća 142,8 km županijskih i lokalnih cesta na području Grada Ozlja i Općina: Ribnik, Žakanje, Kamanje i Draganić.

Radove redovnog održavanja košnje uz županijske i lokalne ceste na području Karlovačke županije izvodi Obrt za usluge u šumarstvu vl. Drago Marjanović iz Karlovca.

 

Skip to content