Sanirano je klizište na ŽC 3144 – Grdun

Završeni su radovi na sanaciji klizišta na ŽC 3144 kod restorana “Papalina”. Predmet ovog zahvata bila je rekonstrukcija dijela ŽC 3144 te izrada potpornog zida ispod trase ceste i rješavanje problema s
odvodnjom u obuhvatu zahvata. Lokacija zahvata se u potpunosti nalazi u području grada Ozlja, k.o. Jaškovo. Izgrađeni potporni zid je dužine 46m i izveden je u četiri diletacije, u zoni potpornog zida izvedena je i nova kolnička konstrukcija.

Radovi su financirani  iz Fonda solidarnosti Europske unije temeljem potpisanog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ( FSEU.MMPI.07.0001) kojeg je Županijska uprava za ceste Karlovačke županije potpisala 23.ožujka 2023.godine s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture – Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Karlovačke županije – izravna dodjela Županijska uprava za ceste Karlovačke županije.”

Skip to content