Završeni su radovi sanacije klizišta na ŽC 3258 u Žalčevoj Kosi

Na  ŽC 3258 u Žalčevoj Kosi u zoni klizišta ispod prometnice izvedena je potporna konstrukcija kao gabionski zid sa terramesh ojačanjima visine 5,0m. Zid  je izveden od kraja postojećeg potpornog zida do kraja zone klizanja, u dužini od 50,0 m. Osim osnovne sanacije klizišta radovi su obuhvatili i sanaciju kolnika i odvodnju, izvedbu zaštite od odrona stijenske mase u široj zoni, zaštitu pokosa od erozije i čišćenje padine od pojedinih stabala koja su dodatno destabilizirala padinu.

Radovi su financirani  iz Fonda solidarnosti Europske unije temeljem potpisanog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ( FSEU.MMPI.07.0001) kojeg je Županijska uprava za ceste Karlovačke županije potpisala 23.ožujka 2023.godine s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture – Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Karlovačke županije – izravna dodjela Županijska uprava za ceste Karlovačke županije.”

Skip to content