Objavljeno je javno nadmetanje – NC 16 Bogovolja-Komesarac, 1500m sanacija kolnika

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 20.03.2024. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – NC 16 Bogovolja-Komesarac, 1500m,  sanacija kolnika u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Rok za dostavu ponuda je 10.04.2024. godine do 10:00 h. Svu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

 

Skip to content