Obavijest o objavi 3 ( tri) javna nadmetanja – Sanacija kolnika na LC 34171 Lipovača – Sadilovac, NCG 255 Furjan(od ŽC 3266)-Kosa-Zapoljak i NC 25.NK Kordunski Ljeskovac-Basara-Koranski Lug

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 27.03.2024. godine objavila 3 ( tri) otvorena postupka javne nabave male vrijednosti  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Svu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javno nadmetanje 5-24- MV LC 34171 Javno otvaranje ponuda je 19.04.2024. u  09:00h.

Javno nadmetanje 7-24-MV NCG 255 – Javno otvaranje ponuda je 19.04.2024. u  10:00h.

Javno nadmetanje 8-24-MV – NC 25.NK – Javno otvaranje ponuda je 19.04.2024. u  11:00h.

 

 

Skip to content