Objavljeno je javno nadmetanje -LC 34152 Podmelnice (L34151)-Slunj(D1) – sanacija asfaltnog kolnika, 1937m

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 27.06.2024. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – LC 34152 Podmelnice (L34151)-Slunj(D1) – sanacija asfaltnog kolnika, 1937m u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Rok za dostavu ponuda je 18.07.2024. godine do 10:00 h. Svu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.  

Objavljeno je prethodno savjetovanje – LC 34152 Podmelnice (L34151)-Slunj(D1) – sanacija asfaltnog kolnika, 1937m

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom. Objavljenim informacijama i dokumentima ovog prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznice: Prethodno savjetovanje Putem iste poveznice omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodno savjetovanje, pristup odgovorima naručitelja […]

Objavljeno je javno nadmetanje -sanacija kolnika na LC 34001- 600m i ŽC 3184 – 1300m

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 07.06.2024. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – Sanacija kolnika na 1 lokalnoj i 1 županijskoj cesti ( LC 34001- 600m i ŽC 3184 – 1300m) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Rok za dostavu ponuda je 02.07.2024. godine do 10:00 h. Svu dokumentaciju […]

Objavljeno prethodno savjetovanje – sanacija LC 34001 i ŽC 3184

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom. Objavljenim informacijama i dokumentima ovog prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznice: Prethodno savjetovanje Putem iste poveznice omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodno savjetovanje, pristup odgovorima […]

Obavijest o objavi 3 ( tri) javna nadmetanja – Sanacija kolnika na LC 34171 Lipovača – Sadilovac, NCG 255 Furjan(od ŽC 3266)-Kosa-Zapoljak i NC 25.NK Kordunski Ljeskovac-Basara-Koranski Lug

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 27.03.2024. godine objavila 3 ( tri) otvorena postupka javne nabave male vrijednosti  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Svu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim linkovima: Javno nadmetanje 5-24- MV LC 34171 Javno otvaranje ponuda je 19.04.2024. u  09:00h. Javno nadmetanje 7-24-MV NCG 255 – Javno otvaranje […]

Obavijest o objavi 3 ( tri) javna nadmetanja – Sanacija kolnika na LC 34160 Sadilovac, ŽC 3269 II. dionica Nova Kršlja i NC Migrantski kamp

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 22.03.2024. godine objavila 3 ( tri) otvorena postupka javne nabave male vrijednosti  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  Svu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim linkovima: Javno nadmetanje 4-24- MV LC 34160 Sadilovac – Javno otvaranje ponuda je 12.04.2024. u  11:00h. Javno nadmetanje 3-24-MV ŽC 3296 – […]

Objavljeno je javno nadmetanje – NC 16 Bogovolja-Komesarac, 1500m sanacija kolnika

Županijska uprava za cete Karlovačke županije je dana 20.03.2024. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti – NC 16 Bogovolja-Komesarac, 1500m,  sanacija kolnika u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Rok za dostavu ponuda je 10.04.2024. godine do 10:00 h. Svu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.  

Obavijest o prethodnom savjetovanju – NC 25.NK Kordunski Ljeskovac-Basara-Koranski Lug, 9644m u Općini Rakovica

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom. Objavljenim informacijama i dokumentima ovog prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznice: Prethodno savjetovanje Putem iste poveznice omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodno savjetovanje, pristup odgovorima […]

Obavijest o prethodnom savjetovanju – LC 34171 Lipovača – Sadilovac, 2238m

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom. Objavljenim informacijama i dokumentima ovog prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznice: Prethodno savjetovanje Putem iste poveznice omogućeno je slanje primjedbi i prijedloga vezanih uz prethodno savjetovanje, pristup odgovorima […]

Obavijest o 3 ( tri) prethodna savjetovanja – Sanacija kolnika na LC 34160 Sadilovac, ŽC 3269 II. dionica Nova Kršlja i NC Migrantski kamp

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom. Objavljenim informacijama i dokumentima prethodnog savjetovanja pristupa se putem poveznica: Prethodno savjetovanje 4-24- MV LC 34160 Sadilovac Prethodno savjetovanje 3-24-MV ŽC 3296 Prethodno savjetovanje 9-24-MV – NC Migrantski […]

Skip to content