Nakon ponovljenog postupka javne nabave potpisan je ugovor na dvije godine za radove održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima sa Zajednicom ponuditelja Ceste Karlovac d.d. i Mežnar, obrt za građevinske usluge, vl. Denis Barešić čija je ponuda ujedno bila i jedina zaprimljena. Vrijednost dvogodišnjeg ugovora iznosi 2.720.899,00 EUR što je za 76 % više […]

Potpisan je dvogodišnji ugovor sa tvrtkom Obrt za usluge u šumarstvu vl. Drago Marjanović iz Karlovca za košnju trave i održavanje zelenila uz županijske i lokalne ceste u sklopu  radova redovnog održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Karlovačke županije. Nakon provedenog postupka javne nabave te pristigle 3 ponude, ponuda tvrtke Obrt za […]

Izvedeni su radovi sanacije mosta Kremešnica na ŽC 3152 u Lasinji. Sanacija je obuhvatila sve radove na gornjoj plohi ploče rasponskog sklopa od razine hidroizolacije za potrebe održavanja kolnika, rubnjaka, revizionih staza i ograde mosta, ali i područja u razini kolnika na pristupnim rampama ispred/iza upornjaka i radove na donjem ustroju mosta. Radovi su financirani  […]

Na LC 34120 u Veljunu izvedeni su radovi sanacije nestabilne padine na način da je opterećenje preneseno u dublje slojeve tla čime će se povećao faktor sigurnosti na klizanje. Obzirom na karakteristike terena i pokosa odabrano je rješenje sa gabionskim zidom. Na predmetnom dijelu dionice sanirana je i kolnička konstrukcija te postavljena odbojna ograda. Radovi […]

Završeni su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika na LC 34038 Zorkovac (nerazvrstana cesta – L 31185)- dionica Zorkovac u dužini od 800m. Stabilizacija i uređenje cestovne dionice obuhvatili su sljedeće radove: iskop dijela trupa ceste i izgradnju istog zamjenom materijala u bankini i trupu ceste s propusnim materijalom , odnosno sanaciju kolničke konstrukcije zamjenom i […]

Završeni su radovi sanacije asfaltnog kolnika na ŽC 3143 Ozalj (Ž 3297) – Zorkovac na Kupi – Gornje Pokupje (D 228) – dionica Trg – Polje Ozaljsko u dužini od 2000m s ciljem stabilizacije i uređenja predmetne dionice. Radovi su obuhvatili zemljane radove, frezanje postojećeg asfalta, zamjenu postojećeg mehanički zbijenog nosivog sloja i izradu novog […]

Završeni su svi planirani radovi na sanaciji mosta Ozalj na županijskoj cesti ŽC 3297. Radi se o armirano betonskom mostu ukupne duljine 116 m s krilima upornjaka. Radovi sanacije mosta obuhvatili su zahvat sanacije kolnika i pješačke staze, slivnjaka, ograde, izvedbu hidroizolacije, čišćenja raslinja te sanaciju elemenata podgleda konstrukcije rasponskog sklopa i elemenata donjeg ustroja. […]

Na  ŽC 3258 u Žalčevoj Kosi u zoni klizišta ispod prometnice izvedena je potporna konstrukcija kao gabionski zid sa terramesh ojačanjima visine 5,0m. Zid  je izveden od kraja postojećeg potpornog zida do kraja zone klizanja, u dužini od 50,0 m. Osim osnovne sanacije klizišta radovi su obuhvatili i sanaciju kolnika i odvodnju, izvedbu zaštite od […]

Na ŽC 3254 na Molinarijevom mostu u Ogulinu promet se odvija nesmetano u obje prometne trake. Za vrijeme trajanja završnih radova na gornjem ustroju mosta, u petak, 28.07.2023. godine promet će se odvijati uz privremenu regulaciju, a zatim se radovi sele na donji ustroj, na pročelja i svodove mosta te će se promet odvijati nesmetano. […]

Završeni su radovi na sanaciji klizišta na ŽC 3144 kod restorana “Papalina”. Predmet ovog zahvata bila je rekonstrukcija dijela ŽC 3144 te izrada potpornog zida ispod trase ceste i rješavanje problema s odvodnjom u obuhvatu zahvata. Lokacija zahvata se u potpunosti nalazi u području grada Ozlja, k.o. Jaškovo. Izgrađeni potporni zid je dužine 46m i […]

Skip to content