godišnja naknada za ceste

Uplata godišnje naknade za ceste:

Godišnju naknadu plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila.

Godišnju naknadu za javne ceste za vozila registarskih oznaka KA i OG možete uplatiti u stanici za tehnički pregled vozila ili direktno  na prijelazni račun Državne riznice ( primatelj Županijska uprava za ceste).

Godišnja se naknada plaća za 12 mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.

Godišnja naknada izračunava se prema izrazu GN = ON×K, u kojem je:

GN – iznos godišnje naknade u kunama,

ON – osnovna naknada,

K – korektivni koeficijent.

Osnovna naknada iznosi 215,00 kuna.

Korektivni koeficijent (K), ovisi o kategorizaciji vozila

Plaćanje naknade može se izvršiti na prijelazni račun Državne riznice

IBAN HR6010010051717903204

Model HR67  Poziv na broj primatelja OIB (vlasnika vozila)

Iznos naknade određuje se sukladno Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/2015, 98/2015)

Kalkulator za izračun naknada stranica HAK-a.

Ako uplaćujete direktno u „opisu plaćanja“ navedite ime i prezime vlasnika vozila i registarsku oznaku vozila. Ako se radi o prvoj registraciji vozila (novo ili polovno) potrebno je navesti i broj šasije.

Obrasce za povrat cestarine preuzmite OVDJE