godišnja naknada za ceste

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

 1. Uplata godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Iznos godišnje naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“  96/15 i 98/15). Vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Karlovačke županije godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila  uplaćuju u stanicama za tehnički pregled vozila ili na prijelazni račun Državne riznice:

IBAN HR6010010051717903204; Model HR67  Poziv na broj primatelja OIB (vlasnika vozila) u „opisu plaćanja“ OBAVEZNO navedite ime i prezime vlasnika vozila i registarsku oznaku vozila. Ako se radi o prvoj registraciji vozila (novo ili polovno) potrebno je navesti i broj šasije.

  1. Povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Sukladno čl. 7. Pravilnika  o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“  96/15 i 98/15) i čl. 6. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“ 130/12) vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Pisani zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje nadležnoj županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba u roku od 15 dana od dana odjave vozila. Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama  Pravilnika  o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“  96/15 i 98/15) , novi vlasnik nije dužan platiti dio godišnje naknade za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat dijela godišnje naknade. Vlasnik motornog vozila koji traži povrat dijela godišnje naknade za svoje odjavljeno vozilo, uz zahtjev za povrat dijela godišnje naknade prilaže: – Presliku prometne dozvole sa datumom odjave za koje se traži povrat sredstava – Original potvrdu o obračunatoj godišnjoj naknadi za uporabu javnih cesta izdanu u stanici za tehnički pregled –Presliku kupoprodajnog ugovora (ugovora o leasingu) ukoliko je u posljednjih godinu dana došlo do promjene vlasništva nad predmetnim vozilom. Zahtjev za povrat dijela godišnje naknade može se uručiti osobno ili poslati poštom na adresu: Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/a, Barilović, 47250 Duga Resa.

  1. Oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Sukladno Zakonu o povlasticama u prometu NN 133/2023 osobe s invaliditetom s 80 % ili više postotaka tjelesnog oštećenja ili kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Ako prethodno navedene maloljetne osobe i osobe lišene poslovne sposobnosti nemaju osobni automobil u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingupravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta za osobe s invaliditetom imaju za jedan osobni automobil koji je u vlasništvu njihovih roditelja ili skrbnika odnosno koji oni koriste na temelju ugovora o leasingu.

Povlastice osoba s invaliditetom koje regulira Zakon o povlasticama ostvaruju se javnim ispravama:

− Nacionalnom iskaznicom za osobe s invaliditetom,

− Europskom iskaznicom za osobe s invaliditetom.

U prijelaznom razdoblju šest mjeseci od stupanja na snagu navedenog Zakona, a do izdavanja iskaznica prava se mogu ostvarivati temeljem Rješenja o oslobađanju plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Pravo na povrat godišnje naknade mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini. Osobe s invaliditetom uz zahtjev za povrat godišnje naknade prilažu:

  • Presliku Rješenja o oslobađanju plaćanja godišnje naknade izdano od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (za prijelazno razdoblje)
    Original potvrdu o obračunatoj godišnjoj naknadi za uporabu javnih cesta izdanu u stanici za tehnički pregled.
  • Presliku kupoprodajnog ugovora (ugovora o leasingu) ukoliko je u posljednjih godinu dana došlo
    do promjene vlasništva nad predmetnim vozilom
  • Presliku Europske iskaznice za osobe s invaliditetom  ili  Presliku Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom.

 Zahtjev za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila može se uručiti osobno na našoj adresi ili slanjem preporučene pošiljke.

Kalkulator za izračun naknada stranica HAK-a.

Obrasce za povrat cestarine preuzmite OVDJE