godišnji financijski izvještaj

Ahriva GFI-a

GFI za 2017.g.

GFI za 2018.g.

GFI za 2019.g

GFI za 2020.g.

GFI za 2021.g. – objava na web-u 16.02.2022. godine

GFI za 2022.g. – objava na web-u 18.02.2023. godine

GFI za 2023.g. – objava na web-u 16.02.2024. godine