izvanredni prijevoz

Prijevoz vozilima koja prazna ili zajedno s teretom imaju masu ili osovinski pritisak veći od dopuštenog ili dimenzije veće od propisanih, smatra se izvanrednim prijevozom.

Izvanredni prijevoz može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz, ako stanje javne ceste i prometa na njoj to dozvoljava. Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati samo za prijevoz nedjeljivog tereta, ako se ovaj prijevoz ne može obaviti drugim prijevoznim sredstvima.

Uvjeti i način na koji se izvanredni prijevoz može obaviti, određuje se u dozvoli za izvanredni prijevoz.

Mjerila za izračun naknade, te izračun naknade za izvanredni prijevoz propisana su Pravilnikom

Za izvanredni prijevoz u međunarodnom prometu, dozvolu izdaje Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.