izvanredno održavanje

Građenje i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o javnim cestama podrazumijeva:

– građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
– projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
– stručnu ocjenu studija i projekata,
– otkup zemljišta i objekata,
– premještanje komunalne i druge infrastrukture,
– ustupanje radova građenja,
– organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
– organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te dijelova i objekata na korištenje i održavanje.