ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Barilović, Belajske Poljice

Poslovni park Karlovac 1/A

47250 DUGA RESA

OIB 17330552245

Ur. br.: 06-109/2017

Barilović, 22.08.2017.

 

Javni naručitelj, Županijska uprava za ceste, u skladu sa člankom 198. stavkom 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) na provedeno prethodno savjetovanje objavljuje

 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I

PRIJEDLOZIMA

 

 

Naručitelj Županijska uprava za ceste je dana 14.08.2017. godine, na svojim internetskim stranicama, za postupak javne nabave radova investicijskog održavanja pontonskog mosta zamjenom dotrajalih konstruktivnih dijelova na rijeci Mrežnici na 8,3 km ŽC 3183 Belavići (Ž3182)-G.Bukovlje-Zvečaj (D23), objavio: obrasce za savjetovanje s javnošću, dokumentaciju o nabavi i glavni građevinski projekt sa troškovnikom.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 21.08.2017. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, niti jedan gospodarski subjekt nije dostavio primjedbe i prijedloge na objavljene dokumente.

 

                                                                                              STRUČNO POVJERENSTVO