kontakt

 1. Ured ravnatelja:

–  ravnatelj: Darko Bebić ravnatelj@zuc-karlovac.hr

–  savjetnika ravnatelja: Stjepan Turković stjepan.turkovic@zuc-karlovac.hr

–  administrativni tajnik : Marica Smukavić zuc-karlovac@zuc-karlovac.hr

2. Odjel za održavanje i zaštitu cesta:

–  suradnik za održavanje i zaštitu cesta: Tihomir Katić, str.spec.aedif.  tihomir.katic@zuc-karlovac.hr

– suradnik za održavanje i zaštitu cesta Dario Meštrović,  ing.građ. dario.mestrovic@zuc-karlovac.hr

– suradnik za sigurnost prometa  Emilija Zaborski, dipl. ing. prom. emilija.zaborski@zuc-karlovac.hr

– suradnik za geoinformacijski  sustav i javnu nabavu: Ivana Smoljak  ivana.smoljak@zuc-karlovac.hr

3. Odjel za građenje županijskih i lokalnih cesta

–  suradnik za građenje i rekonstrukciju cesta: Josip Jelkovac, str. spec. poslovnog upravljanja  josip.jelkovac@zuc-karlovac.hr

– referent za građenje i rekonstrukciju cesta: Martina Beljan Muić, mag.oec., martina.beljanmuic@zuc-karlovac.hr

4. Odjel pratećih poslova

– suradnik za pravne poslove:  Sandra Kličarić Novaković, dipl.iur.  sandra.klicaric@zuc-karlovac.hr

– savjetnik za pravne poslove: Nataša Rahela Borovček natasa.rahela.borovcek@zuc-karlovac.hr

– suradnik za računovodstvene, financijske i ekonomske poslove: Sonja Škrgatić, dipl. oec.   sonja.skrgatic@zuc-karlovac.hr

– referent za računovodstvene poslove: Martina Stojković, mag. oec.  martina.stojkovic@zuc-karlovac.hr